• Micro Consulting Services
 • Καλλιέργεια Ιδεών
  Συγκομιδή Αποτελεσμάτων
 • ΕΣΠΑ - Β' κύκλος Χρηματοδότησης
  startups & υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Ενισχύσεις Αναπτυξιακού Νόμου
 • ΕΣΠΑ – Νέα δράση Επιχειρήσεων Τουρισμού
 • Disruptive Business Solutions

Learn About Calyx

Loading...

WHAT WE DO

Calyx Private Company is a Β2Β business growth consulting firm works exclusively with Small and Medium Enterprises to improve business performance in Leadership , Innovation Strategy, Marketing and Sales.

BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES

We offer a wide range of services to SMEs at various stages of development (including before start-up). Our BD Services are aimed at assisting SMEs to overcome internal and external constraints on their development and thus improve their performance.

ΝΕΟ ΕΣΠΑ - HORIZON 2020

Our firm is specialized in national funding opportunities for enterprises (ΕΣΠΑ) and in European R&D and Innovation funding (Horizon 2020). More that 80% of proposals prepared by Calyx over the last four years were awarded the funding!

PRODUCT MANAGEMENT

We are driving and coordinating the development of planning, forecasting, production and marketing of a product at all stages of its lifecycle. Analyzing current market trends and applying our expertise gained while working with startups as well as large companies.

MICROCONSULTING©

Your business improvement with our tailor-made short and sharp solutions at low cost.

We are offering simple, affordable, focused and effective “Micro” consulting services for “Mega” results.

CO MARKETING

Benefit from our large Partnerships portfolio and cooperation with similar objectives but separate distribution channels. Our co-marketing solutions may vary from additional services from Partners (engineering, internet marketing) and /or products (energy saver products, design objects).

PROJECT MANAGEMENT

We provide directly or via our business linkages Project management services (planning, procurement and execution) for custom projects in various  domains, such as construction, engineering, and software development

ABOUT

Calyx (k [= a] l [i ^] ks) Private Capital Company was founded in 2012, uniquely combining years of business experience of its founders with the enthusiasm of a cutting-edge consulting services start-up.

Our vision is to establish a European presence and to continue in building on our clients’ successes thanks to our innovating services, maintained values and our people.

Our expertise is in understanding demand, building brands and transforming Small and Medium Enterprises.

Serving in a wide range of advisory, consulting or interim leadership roles, we focus on solving our clients’ most challenging issues with a cross-disciplinary approach.

Our “get the business done” mindset and specialized expertise enable us to serve healthy, challenged or even distressed Small and Medium Enterprises.

It’s our business roots that makes us different and in a world where every business decision really matter, Calyx stands  for

· Achieving goals - with a strong winning culture

· Delivering results – with  a speed to results method

· Client’s success – with effectiveness over promises

 

 

ΕΣΠΑ 2016

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ένα από τα βασικά εργαλεία (ίσως το μοναδικό) για την ανάπτυξη στην Ελλάδα της κρίσης αποτελεί το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο μέσα από τα στοχευμένα προγράμματα του, προσβλέπει στην διατήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων και την δημιουργία νέων καινοτόμων εταιριών προσαρμοσμένων στις νέες υψηλές απαιτήσεις ενός παγκόσμιου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

 

Η Calyx – στηριζόμενη τόσο στην μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της, στην ευρεία γκάμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που παρέχει όσο και στο ευρύ δίκτυο συνεργατών που διαθέτει -αναλαμβάνει, με end to end διαδικασία, την υποστήριξη πελατών της για όλο το φάσμα ενός Επενδυτικού Σχεδίου σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα. Καλύπτοντας τις ανάγκες δικαιούχων – πελατών της, από τον προσδιορισμό και έλεγχο των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, την υποβολή προτάσεων έως την παρακολούθηση – διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου και την τελική εκταμίευση της χρηματοδότησης.

 

ΕΣΠΑ - Χρηματοδότηση επιχειρήσεων

 

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν. 4399/2016)

Αναμένεται εντός του 2016

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 100.000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις,150.000 € για μικρές επιχειρήσεις, 250.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster, 500.000 € για μεγάλες επιχειρήσεις

Ενισχύσεις φορολογικής απαλλαγής - επιχορήγησης επενδυτικών δαπανών – leasing ή/και επιδότησης μισθολογικού κόστους

Επιλέξιμοι κλάδοι: μεταποίηση και κλάδοι παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων, υπό την προϋπόθεση της συμβατότητάς τους με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ)

Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφισταμένων

Συνολικού Προϋπολογισμού 240 εκ. €

Αναμένεται εντός του 2016

 

Ενίσχυση συµπράξεων επιχειρήσεων µε ερευνητικούς φορείς

για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία

Συνολικού Προϋπολογισμού 70 εκ. €

Προδημοσίευση ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" – Καταθέσεις Προτάσεων εντός του 2016

 

Αναβάθμιση Υφιστάμενων πολύ µικρών & µικρών Επιχειρήσεων

Συνολικού Προϋπολογισμού 48 εκ. € (Β’ κύκλος)

Συνολική επένδυση 15.000 € - 200.000 €, έως 50% Χρηματοδότηση

 Αναμένεται εντός του 2016

 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Δράση Συνολικού Προϋπολογισμού 48 εκ. € (Β’ κύκλος)

Συνολική επένδυση 15.000 € - 60.000 €, 100% Χρηματοδότηση

Αναμένεται εντός του 2016

 

Ενίσχυση Πτυχιούχων – Ανέργων ή Αυτοαπασχολούμενων

Συνολικού Προϋπολογισμού 50 εκ. € (Β’ κύκλος)

Συνολική επένδυση 5.000 € -  25.000 €, 100% Χρηματοδότηση

Αναμένεται εντός του 2016

 

Αναβάθµιση υφιστάµενων επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους

µε προσωπικό 50-250 άτοµα &µέχρι 50 εκατ.€ κύκλο εργασιών

Συνολικού Προϋπολογισμού 70 εκ. €

Αναμένεται εντός του 2016

 

Πρόγραμμα "Σύγχρονη Μεταποίηση"

Συνολική επένδυση 250.000 € -  3 εκ. €, έως 45% Χρηματοδότηση

Αναμένεται εντός του 2016

 

Αναμενόμενες δράσεις για το Α' Εξάμηνο του 2017

• Αναβάθμιση επιχειρήσεων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας

• Αναβάθμιση εταιρειών franchising

• Αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς: εξοικονόμησης ενέργειας, logistics, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 

 

CONTACT US

LET'S TALK ABOUT IT

Βουλής 45-47, 105 57 Αθήνα

Τηλ.  210 3234897

 

info@calyx.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

 • Micro Consulting Services
 • Καλλιέργεια Ιδεών
  Συγκομιδή Αποτελεσμάτων
 • ΕΣΠΑ - B’ κύκλος Χρηματοδότησης
  startups & υφιστάμενων Επιχειρήσεων
 • Ενισχύσεις Αναπτυξιακού Νόμου
 • ΕΣΠΑ – Νέα δράση Επιχειρήσεων Τουρισμού
 • Disruptive Business Solutions

2016 | DESIGN BY  exit creative solutions